ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Υποβολή Αίτησης Για Παροχή Κρατικής Υποτροφίας

Από τις 11 Μαΐου 2022, μέχρι και τις 13 Ιουνίου 2022 μπορούν να υποβάλλουν, υπό προϋποθέσεις, αιτήσεις για τη διεκδίκηση κρατικής υποτροφίας για την παρακολούθηση πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στην Κύπρο ή το εξωτερικό φοιτητές / φοιτήτριες, που:

 • Είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι Τρίτων Χωρών.
 • Άρχισαν σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 ή 2021/22.
 • Πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια, που αναφέρονται στις σχετικές προκηρύξεις, που θα βρείτε αναρτημένες εδώ.

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μόνο από τους φοιτητές / φοιτήτριες. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να υποβάλει την αίτηση εκ μέρους τους.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων για τη διεκδίκηση κρατικών υποτροφιών θα γίνεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.cy.

Τι θα χρειαστεί για να μπορέσετε να προβείτε στην Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε λογαριασμό στο CY Login (Αριάδνη). Πρόκειται για έναν ασφαλή προσωπικό λογαριασμό, ο οποίος δίνει στους πολίτες πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες.

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο CY Login, μπορείτε να κάνετε εγγραφή για δημιουργία λογαριασμού στο σύνδεσμο: https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/help

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το λογαριασμό σας, θα πρέπει να τον ταυτοποιήσετε. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να συνδέσετε την ταυτότητά σας με το CY Login μέσω του online banking σας ή με επίσκεψη σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).

Λεπτομέρειες για την ταυτοποίηση του λογαριασμού σας θα βρείτε στο σύνδεσμο: https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/help/identification

Ποια έγγραφα θα χρειαστείτε για να είναι η Αίτησή σας πλήρης

Κατά τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε διάφορα αρχεία σε μορφή pdf. Τα αρχεία αυτά θα εξαρτηθούν από το επίπεδο σπουδών, που θα επιλέξετε. Συνιστάται όπως συλλέξετε όλα τα έγγραφα, που θα απαιτηθούν για την περίπτωσή σας και μετά να προβείτε στη συμπλήρωση της Αίτησης.

Για να δείτε τα έγγραφα, που θα απαιτηθούν για κάθε επίπεδο σπουδών, πατήστε εδώ.

Ποια έγγραφα δεν χρειάζεται να εξασφαλίσετε

Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις για εισοδήματα, που προέρχονται από συντάξεις, επιδόματα, παροχές από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, το Γενικό Λογιστήριο, τον Έφορο Φορολογίας, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Ταμείο Αδειών, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και ωφελήματα που λαμβάνονται δυνάμει του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου.

Τα πιο πάνω δεδομένα θα εξασφαλίζονται από τα αρχεία, που τηρούνται στα αρμόδια κρατικά τμήματα / υπηρεσίες, κατόπιν δικής σας εξουσιοδότησης, την οποία παραχωρείτε στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου μαζί με την αίτησή σας.

Όσοι φοιτητές / φοιτήτριες εξασφαλίσουν υποτροφία:

 • Θα υπογράψουν συμβόλαιο με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για όλα τα έτη των σπουδών τους.
 • θα μπορούν να λάβουν:
  • (α) €3.000 για πτυχιακές σπουδές (ανά έτος για όλα τα έτη σπουδών)
  • (β) €4.000 για μεταπτυχιακές σπουδές (συνολικά)
  • (γ) €4.000 για διδακτορικές σπουδές (ανά έτος για 3 έτη σπουδών)
 • Θα μπορούν να λάβουν το ποσό της υποτροφίας με τραπεζική εντολή σε τραπεζικό λογαριασμό, που θα είναι στο όνομά τους.

Ενεργοί υπότροφοι του ΙΚΥΚ

Φοιτητές / Φοιτήτριες, που είναι ήδη ενεργοί υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και έχουν συμβόλαιο, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ καλούνται να μην ξαναϋποβάλουν αίτηση.

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης:

(α) Θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα στην οθόνη υποβολής και θα σας δοθεί αριθμός αίτησης, και

(β) Θα σας αποσταλεί σχετικό μήνυμα sms, όπου θα επιβεβαιώνεται η παραλαβή της αίτησής σας.

Βοήθεια και καθοδήγηση

Επικοινωνήστε με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για θέματα, που αφορούν στην υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@ikyk.mof.gov.cy ή στο τηλέφωνο 22456433, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7:30 π.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ.

Για βοήθεια σχετικά με θέματα, που αφορούν στη δημιουργία και την ταυτοποίηση του λογαριασμού σας CY Login (Αριάδνη) επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο cyloginsupport@dits.dmrid.gov.cy. Απαντήσεις αποστέλλονται κατά τις εργάσιμες μέρες από τις 7:30 π.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ.